Tietosuojakäytäntö

Yrityksen JRR Service Oy ylläpitämä verkkokauppa, joka on sijaitsee kotisivulla https://www.coloring-workbook.com, käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa. Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta(jäljempänä asetus“) on JRR-Service Oy, Y-2522230-4 Hyökkäläntie 12 04300 Tuusula

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot : info@coloring-workbook.com tai 050 465 03 04

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi. 

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseks ; puhelinnumero, sähköposti, nimi ja osoite.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Tilauksen toimitus GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi.

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen asiakkaan niin pyytäessä.

3. Rekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, kehittämiseen sekä hoitamiseen. Henkilörekisteritietoja käytetään myös jälkimarkkinointiin sähköpostilla sekä facebook että instagram kanavissa. 

Käyttäjää tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttämällä palveluita käyttäjä hyväksyy, että yritys voi tarvittaessa lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. 

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet. Näiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä); asiakkaan henkiltiedot 
  • Rahtiyhtiö; 
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Asiakkaan oikeudet 

Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus: 

1. oikeus tutustua henkilötietoihin; 

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun 

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen; 

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: info@coloring-workbook.com 

6. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista.


Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. 

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti. 

KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää huolellisuutta myös itse käyttäjältä. Käyttäjä varmistaa omien tiliensä tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti ja säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus. 

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla https://www.coloring-workbook.com  asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti; 

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla. 

Nämä säännöt tulevat voimaan 29.10.2019 

Päivitetty 10.4.2020